Cirkulær økonomi i uddannelse og erhverv

I modsætning til de naturlige systemer, hvor der ikke findes affald, hvor materialer strømmer, og hvor solen leverer energi, har mennesket skabt et andet system, som primært er baseret på et brug-og-smid-væk princip og anvender fossile brændstoffer.

Med henblik på at sikre fortsat økonomisk vækst har vi masseproduceret produkter med kort levetid, overudnyttet de naturlige ressourcer og skabt overvældende mængder af affald og emissioner.

Biodiversiteten er for nedadgående på globalt plan. Alligevel synes vi at tage naturens ressourcer for givne.

Vi ved, at det ikke er bæredygtigt, men vi vender det blinde øje til. Det er lettere at bevare status quo… Eller?

Det nuværende økonomiske system nedbryder ikke blot miljøet, det hæmmer også muligheden for at opfylde menneskers behov.

Fossile brændstoffer, mad og vand bliver stadig knappere ressourcer for nogle mennesker. Priserne på råvarer fluktuerer, men tendensen er stigende sammenlignet med perioden op til 2002.

Tre milliarder nye forbrugere forventes at gøre deres indtog på markedet i løbet af de næste 20 til 30 år, og det vil sætte de globale ressourcer under et enormt pres, hvis vi fortsætter som hidtil.

Cirkulær økonomi er en mulig vej frem til at videreudvikle vores velstand, samtidig med at vi reducerer afhængigheden af primære ressourcer og energi.

References:

  • European Commission (2015). Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final.
  • European Environmental Agency (2016). Circular economy in Europe: Developing the knowledge base. EEA Report No. 2, 2016, DOI: 10.2800/51444.
  • European Environmental Agency (2017). Circular by design: Products in the circular economy. EEA Report No. 6, 2017, DOI: 10.2800/860754.
  • Ken Webster (2015). The Circular Economy: A Wealth of Flows, Ellen MacArthur Foundation Publishing.
  • Nancy M. P. Bocken, Ingrid de Pauw, Conny Bakker & Bram van der Grinten (2016). Product design and business model strategies for a circular economy, Journal of Industrial and Production Engineering, 33:5, 308-320, DOI: 10.1080/21681015.2016.1172124.
KNOWLEDGE HUB