Cirkulær økonomi i uddannelse og erhverv

De fleste af et produkts karakteristika i hele dets levetid (fra udvinding af råvarer over produktion, distribution, brug og bortskaffelse) bestemmes i designfasen: skønsmæssigt er 70-80% af miljøpåvirkningerne et resultat af beslutninger i designfasen.

CØ handler om at bevare funktionen og værdien af produkter, komponenter og materialer på det højest mulige niveau og at forlænge deres levetid – hvordan kan design & udvikling af produkter og services hjælpe?


Design for længere holdbarhed vil sige at anvende designstrategier som:

 • forstærker relationen mellem produktet og brugeren
 • sikrer produktion af robuste, reparerbare produkter, som er lette at vedligeholde
 • bygger på moduler så det er muligt at opgradere og tilpasse produktet
 • gør det let at skille og samle produkterne.

I design for genanvendelse har designerne fokus på at:

 • udvikle produkter, så materialerne løbende og sikkert kan indgå i nye materialer og produkter.
 • bruge sikre og sunde materialer til produkter, som forbruges eller forsvinder under brugen og dermed kommer til at indgå i naturens kredsløb.

Service design:

 • forlænge produktets levetid samt tilhørende services der gør det muligt, herunder reparation, vedligeholdelse, serviceaftaler og lignende – for eksempel en vaskemaskine med udvidet garanti og service.
 • udvikle dele-, lease- eller lejeløsninger, så den enkelte forbruger kan få adgang til produktet uden at skulle købe det. for eksempel møntvaskerier, fællesvaskerier, osv.
 • udvikle serviceydelser i stedet for produkter, for eksempel at sælge vaskeriservice i stedet for vaskemaskiner.


De rette kombinationer af produkter og services understøtter cirkulær økonomi ved at:

 • lukke ressource flow – via genanvendelse kan kredsløbet mellem efter-brug og produktion lukkes, hvilket medfører et cirkulært ressourceflow
 • nedsætte ressource flowet – produkternes anvendelsestid forlænges og/eller intensiveres, hvilket fører til et langsommere ressourceforbrug
 • indsnævre ressource flowet – bruge færre ressourcer per produkt eller service enhed

For at denne type produkter og services kan få succes på markedet, er virksomhederne nødt til at udvikle tilsvarende forretningsmodeller.

KNOWLEDGE HUB