Cirkulær økonomi i uddannelse og erhverv

Udvikling mod cirkulær Økonomi og bæredygtighed i videregående uddannelser (KATCH_e) er et 3-årigt, EU-finansieret projekt, der blev igangsat i januar 2017 som en del af ERASMUS+ programmet for videnalliancer. I KATCH_e samarbejder 11 partnere fra 4 lande om at adressere udfordringen med at opbygge færdigheder og kompetencer til at udvikle cirkulære og bæredygtige produkt-service løsninger i byggebranchen og møbelbranchen.

Vi udvikler uddannelsesforløb, der fremmer cirkulære tilgange i bygge- og møbelbrancherne. Indholdet retter sig mod studerende såvel som professionelle i virksomhederne, og har særligt fokus på udvikling af bæredygtige produkt-service løsninger.

Opbygge en vedvarende vidensalliance mellem universiteter og virksomheder

Vi ønsker at stimulere multidisciplinære relationer samt fremme deling af viden, erfaringer og materialer mellem partnerne og andre interessenter (se Stakeholder netværk). Dette vil blandt andet ske gennem projektets Knowledge Hub (Videndelingsplatform), som systematisk og effektivt vil engagere studerende, forskere, undervisere, virksomheder og andre interessenter. Udviklingen af uddannelsesforløbene er en fælles indsats, og indholdet er rettet mod virksomheders behov.

Opbygge kompetencer i cirkulært design og bæredygtighed

Vores uddannelsesforløb er baseret på en multidisciplinær problembaseret læringstilgang, som kobler designere, ingeniører og andre relevante interessenter. Vi involverer studerende, undervisere, forskere, virksomheder og andre for at få cirkulær økonomi integreret i uddannelserne og udvikle relevante og motiverende didaktiske tilgange. Uddannelsesforløbene skal desuden understøtte iværksætteri, som kan føre til innovative produkter, services og forretningsmodeller.

Formidle og anvende uddannelsesforløbene

Vi ønsker at støtte og fremme spredning af cirkulært design og bæredygtrighed blandt videregående uddannelser og virksomheder og derved demonstrere anvendeligheden af uddannelsesforløbene og de tilhørende træningsmaterialer, samt disses fordele og innovative potentialer.

KNOWLEDGE HUB