Cirkulær økonomi i uddannelse og erhverv

KATCH_e projektets arbejdsplan indeholder ni arbejdspakker (WP), som følger en logisk og sammenhængende struktur.

KNOWLEDGE HUB